Nyehawka, Belarus Map

Nyehawka, Belarus Map

Timezone

The time zone id for Nyehawka, Belarus is Europe/Minsk. (more about Nyehawka timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Nyehawka, Belarus:

Population

The population of Nyehawka, Belarus is 0 people. (more about Nyehawka population)

Elevation

The elevation of Nyehawka, Belarus is 0 . (more about Nyehawka elevation)

Latitude and Longitude

Nyehawka, Belarus is located at 52.8589000 (latitude in decimal degrees), 30.5133000 (longitude in decimal degrees). (more about Nyehawka latitude and longitude), (more about Nyehawka gps coordinates)

Currency

Currency in Nyehawka, Belarus is BYR (Ruble) (more about currency in Nyehawka)

Hotels in Belarus
Booking.com
About Belarus

Belarus is a country located in EU region. The city capital is Minsk. The total area in square km is 207600 and the population is 9685000 people. The currency is BYR (Ruble). The phone prefix is 375. The neighbours are: PL,LT,UA,RU,LV

Other cities in Belarus
Sarjanka, Rosica, Asunitsa, Zhalon', Zaol'shanka, Yasyenyets, White Russia, Var'kovo, Vozyera Val'kowskaye, Ushcha, Ubort', Svol'na, Styr, Stsviha, Slavechna, Skarchevo, Sigeyevka, Palyeskaya Nizina, Plav, Pinskiya Baloty, Kanava Osmol'skaya, Ozero Ordovo, Nikolayevka, Ozero Mylinskoye, Mikhalinovo, Marycha, Lyubovin, L'va, Katra, Kawpita,